Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

purplerain
6824 7fdd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 08 2015

purplerain
7761 cd7f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 05 2015

purplerain
Inteligent tym się różni od nieinteligenta, że nie obraża się o żarty, rozumie żarty i lubi żarty.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viamisspandora misspandora
purplerain
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”

May 27 2015

purplerain
7448 4400
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
purplerain
Play fullscreen

Bezwarunkowa miłość. Mit? Gdy obejrzysz ten film, zrozumiesz.

Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viamefir mefir
purplerain
1721 9d51
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
9897 2e10 500

isabellemenin:

Petites natures des fonds angéliques - 2015

Isabelle Menin
Join me on Facebook 

Reposted fromorendasophie orendasophie viapeasorela peasorela
9803 1fac 500
Reposted fromsofincha sofincha viaa-antimatter a-antimatter

May 21 2015

1970 e0ed 500
Reposted fromGrawlyx Grawlyx viaoll oll

May 10 2015

8798 e1d7 500

tremendousandsonorouswords:

Karl Brjullov, The Last Day of Pompeii (detail), 1830-1833

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viascorpix scorpix

May 09 2015

purplerain
Ludzie mówiący o pogodzie lepiej by zrobili przyznając, że nie mają nic do powiedzenia, a tylko podoba im się dźwięk własnego głosu.
— Mark Lawrence – Cesarz Cierni
Reposted fromnyaako nyaako viaoversensitive oversensitive

May 06 2015

purplerain
5003 3e2a 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

May 05 2015

purplerain

April 27 2015

6471 586e 500
Reposted fromsunlight sunlight

April 21 2015

purplerain
A kto wy jesteście? Bezkształtna masa, amorficzny stwór, zatomizowany świat, tłum bez formy i konkurencji. Waszego świata już nie można nawet rozsadzić. Sam się rozlazł.
— Sławomir Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viaAnnju Annju
purplerain
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaAnnju Annju
purplerain
(...) nieświadomość to fundament życia. Gdyby serce mogło myśleć, przestałoby bić.
— F. Pessoa
Reposted frompamietnikpaniki pamietnikpaniki viascorpix scorpix

April 20 2015

purplerain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl