Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

purplerain
3232 3257
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
purplerain
Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to co, już masz w sobie.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
purplerain
...książki mają duszę, duszę tych, którzy je piszą, tych, którzy je czytają i którzy o nich marzą.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
purplerain
2605 2f97
Reposted fromzimnepalce zimnepalce

April 16 2015

purplerain
W ogóle: nuda, wzrastająca samotność, demoralizacja, próżniactwo, lektury i... czekanie, czekanie, czekanie!
— Gombrowicz
Reposted fromnirvitii nirvitii viatoniewszystko toniewszystko
purplerain
0713 797c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 11 2015

purplerain
Myślałem o samobójstwie. Powstrzymywało mnie tylko to, że nikt, absolutnie nikt nie wzruszy się moją śmiercią, że w śmierci będę jeszcze bardziej samotny niż w życiu. 
— Jean-Paul Sartre

April 03 2015

purplerain
3120 7d53
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 30 2015

purplerain
7046 7810
need this

March 29 2015

purplerain
4379 1d1b
Reposted frombirke birke viabeamadamebitch beamadamebitch
purplerain
6178 ba69 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadusix dusix

March 28 2015

purplerain
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin - Coś pożyczonego
Reposted fromkonwalia konwalia viasummerkiss summerkiss
purplerain

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viaSabela Sabela

March 27 2015

purplerain
1632 8e5d 500
Zdzisław Beksiński
Reposted fromlechatnoirr lechatnoirr viaa-antimatter a-antimatter
purplerain
7499 bf63
Reposted froma-antimatter a-antimatter

March 26 2015

purplerain
Kto odrzuca przyjaźń, ten mieszka w kraju bez kwiatów. Żaden człowiek nie jest tak bogaty jak ten, który ma przyjaciół.
— Phil Bosmans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialuckyone luckyone
purplerain
2105 e82a
Reposted fromscorpix scorpix

March 25 2015

purplerain
8788 99a2 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter

March 24 2015

purplerain
1454 7e29
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
purplerain
“ Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. ”
— Tomasz z Akwinu
Reposted fromgabrynia gabrynia viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl